Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Znak městského obvodu Hošťálkovice

Poslední změna: Pondělí 23.01.2017 08:17
Popis znaku.

znak HošťálkovicPrávo užívat heraldický znak udělila Rada města Ostravy městskému obvodu dne 6.9.1994.

Polcený štít má v pravém zlatém poli půl slezské orlice. Levé pole je děleno. V horním zeleném poli je pluh v přirozených barvách, připomínající druh obživy původního obyvatelstva (zemědělci). V dolním stříbrném poli jsou dvě modrá vlnitá břevna, která připomínají řeky Odru a Opavu.

 

Žádost o povolení užití znaku městského obvodu Hošťálkovice

Městský obvod Hošťálkovice užívá znak městského obvodu.
Jiné subjekty mohou užívat znak městského obvodu jen se souhlasem rady (starosty) městského obvodu, a to na základě písemně podané žádosti adresované na Úřad městského obvodu Hošťálkovice.

Podat žádost musí každý - orgány, organizace a zařízení, právnické nebo fyzické osoby – kdo chce použít znak městského obvodu Hošťálkovice.

Žádost nemá předepsané náležitosti, ale musí z ní být patrné, kdo ji podává (adresa žadatele, telefonické spojení, případně fax, e-mail), k jaké příležitosti či účelu chce znak použít a v jakém časovém období, jak bude znak použit a v jakém provedení. Grafické znázornění znaku a jeho umístění je nutnou přílohou žádosti.

Písemnou žádost doplněnou grafickým znázorněním znaku a jeho umístěním podávejte na adrese:
Úřad městského obvodu Hošťálkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice, k rukám tajemníka Ing. Josefa Hykla, tel. 599 428 102 , email: posta@hostalkovice.ostrava.cz

Správní poplatek se nevybírá. Žádost se neoznačuje kolkem.

Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí termíny zasedání rady (starosty) městského obvodu.

 

Grafické formáty heraldického znaku

Grafická podoba znaku ve formátu .eps.
Grafická podoba znaku ve formátu .jpg.
Grafická podoba znaku ve formátu .pdf.
Grafická podoba znaku ve formátu .psd.

Nejčastěji hledáte

Zde si můžete rezervovat termín pro sportovní využití sálu v Kulturním domě Hošťálkovice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Hošťálkovice
Rynky 277
725 28 Ostrava-Hošťálkovice


Úřední hodiny »